Rapportbrief COA

De inspecties zijn in 2017 gestart met een onderzoek naar de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (verder: jeugdigen). In dat kader zijn een aantal door de inspecties geselecteerde locaties van het COA en van (contractpartners van) Nidos gevraagd een zelfevaluatie in te vullen. Eén van de geselecteerde locaties betrof de pol-amv Hoogeveen van het COA. Op basis van de over deze locatie ontvangen zelfevaluatie, concludeerden de inspecties dat er hoge risico’s waren voor de jeugdigen die op deze locatie verbleven. Daarop hebben de inspecties om directe actie gevraagd om de risico’s voor deze jeugdigen op te heffen.