Bespreking onderzoeksrapportage Jeugdteam Drielse Wetering

Op 11 februari 2019 hadden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), en Toezicht Sociaal Domein (TSD) (hierna: de inspecties) een gesprek met de wethouders, directeur sociaal domein, toezichthouder Wmo en een medewerker van de gemeente Zaanstad en een aantal vertegenwoordigers van Parnassia. Aanleiding voor dit gesprek was het rapport van de gemeente Zaanstad, ‘Onderzoeksrapportage Jeugdteam Drielse Wetering’, dat de gemeente op verzoek van de inspecties heeft opgesteld.

De inspecties hebben in het gesprek aangegeven dat uit het rapport van de gemeente Zaanstad blijkt dat de hulp aan jeugdigen/ gezinnen in het drangkader (structureel) binnen de scope van het jeugdteam Drielse Wetering, niet goed georganiseerd is. De inspecties herkennen de knelpunten die in het rapport worden geformuleerd.