Nieuwe Toetreders Jeugdhulp

Bij het toezicht op de nieuwe toetreders richt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zich op de vanaf 2016 gestarte aanbieders die jeugdhulp leveren. Aanbieders die al voor 2016 zorg verleenden, vallen niet onder de door de inspectie gehanteerde definitie van nieuwe toetreder.

Op de nieuwe toetreders vindt een risicoanalyse plaats om te bepalen welke aanbieders bezocht worden. Het toezicht vindt plaats nadat een nieuwe toetreder zes maanden in de praktijk bezig is met de uitvoering van jeugdhulp aan cliënten.

Hiervoor gebruikt de inspectie het toetsingskader Nieuwe Toetreders Jeugdhulp.

Website Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd

Zoekt u een nieuwe jeugdhulpaanbieder? Ga dan naar de pagina  Zoek bekende jeugdhulpaanbieders op de website Inspectieloket Sociaal Domein en Jeugd.

Hieronder vindt u een overzicht van getoetste nieuwe toetreders jeugdhulp. Zodra nieuwe toetreders voldoen aan de verwachtingen van de inspecties vallen zij onder het reguliere toezicht. Zij worden vanaf dat moment niet meer beschouwd als nieuwe toetreder.

Documenten

Hoort bij