Aanbieders

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ),  Domein Jeugd, houdt toezicht op de volgende organisaties:

  • de jeugdhulpaanbieders (jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-LVB);
  • de certificerende instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering;
  • de gecertificeerde aanbieders van jeugdbescherming en jeugdreclassering;
  • Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • de justitiële jeugdinrichtingen;
  • de vergunninghouders voor interlandelijke adoptie;
  • de opvangvoorzieningen voor (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen;
  • de Raad voor de Kinderbescherming;
  • Halt;
  • de schippersinternaten.