Verscherpt toezicht Stichting Huisartsenposten Amsterdam opgeheven

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op Stichting Huisartsenposten Amsterdam (HpA) opgeheven. HpA heeft gedaan wat de inspectie had gevraagd.

De inspectie stelde HpA in augustus onder verscherpt toezicht. De inspectie had er toen onvoldoende vertrouwen in dat de huisartsenpost op korte termijn de geconstateerde risico’s voor de patiënten weg kon nemen. Daarom stelde de inspectie HpA voor drie maanden onder verscherpt toezicht. In die drie maanden moest HpA een aantal verbeteringen doorvoeren, analyses maken en verbeterplannen opstellen.

HpA heeft in die periode laten zien dat deze zeven verbeterpunten zijn opgepakt. De inspectie heeft er vertrouwen in dat de huisartsenpost nu de geconstateerde risico’s voor de patiënten kan beheersen en op termijn kan reduceren. Daarom heft de inspectie het verscherpt toezicht op.

Dat betekent niet dat HpA klaar is met verbeteren. De inspectie zal intensief toezicht blijven houden op de vorderingen bij de huisartsenpost.

Documenten

Kaart

Stichting Huisartsenposten Amsterdam