Visienota Netwerkzorg

In de afgelopen jaren heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de basis gelegd voor toezicht op zorgnetwerken rond thuiswonende cliënten met meervoudige zorgbehoeften. De verwachting is dat het belang van goed functionerende zorgnetwerken voor thuiswonende cliënten de komende jaren toeneemt. In deze visienota ‘Goede zorg in zorgnetwerken’ gaat de inspectie in op wat dit betekent. Voor zorgaanbieders, zorg- en hulpverleners, cliënten en hun naasten, voor gemeenten en voor het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg door de inspectie. Ook geeft de inspectie aan wat zij in 2018/2019 wil bereiken met haar toezicht op zorgnetwerken.