Documenten - Huisartsenzorg

14 documenten van Huisartsenzorg

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Toetsingskader calamiteitenonderzoek acute eerstelijnszorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruikt dit toetsingskader om een calamiteitenmelding in de acute eerstelijnszorg te ...

Toetsingskader | 18-07-2019

Zorg voor kwetsbare ouderen in Best (deel 2)

Video | 16-07-2019

Overzicht informatie huisarts in Tuitjenhorn

Eind augustus 2013 ontving de inspectie een melding over het overlijden van een patiënt na ingrijpen door een huisarts in ...

Publicatie | 25-04-2019

Visienota Netwerkzorg

In de afgelopen jaren heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) de basis gelegd voor toezicht op ...

Rapport | 04-07-2018

Rapportage signalen zorgfraude 2017

De rapportage Signalen zorgfraude 2017 is opgesteld door het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), een samenwerkingsverband van ...

Rapport | 13-06-2018

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: het bewustzijn groeit, maar nog niet overal

In deze factsheet geeft de inspectie een korte terugkoppeling over haar onderzoek naar het gebruik van de meldcode ...

Rapport | 07-07-2017

Richtlijn calamiteitenrapportages acute eerstelijnszorg

Deze richtlijn kunt u gebruiken voor de calamiteitenrapportages van huisartsenposten en ambulancevoorzieningen. De Inspectie ...

Richtlijn | 01-05-2017

Veilig voorschrijven moet beter

Medicijngebruik leidt nog steeds tot veel gezondheidsschade die voorkomen kan worden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ...

Rapport | 16-01-2017

Brochure zorgaanbieders: 'Calamiteiten melden aan de IGZ'

De inspectie heeft gemerkt dat er discussie bestaat over calamiteiten en wat er aan de inspectie gemeld moet worden. Daarom heeft ...

Brochure | 20-12-2016

Het mag niet, het mag nooit

Zowel in de zorg, als daarbuiten is er veel aandacht voor het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag. In deze brochure wil ...

Brochure | 08-12-2016

Ga naar