Calamiteiten en melden

Hier leest u hoe u een calamiteit kunt melden of een andere melding kunt doen binnen de huisartsenzorg. Ook leest u wat u kunt verwachten als iemand over u heeft gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). We ontvangen ongeveer 360 meldingen per jaar over huisartsen. Ongeveer 20% daarvan zijn meldingen van burgers.

Wat is een calamiteit?

Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.

Dit is iets anders dan een complicatie, waarbij schade een onbedoeld of ongewenst gevolg van zorg is. De schade is dan niet gekomen omdat er iets niet goed is gedaan in de zorg. De zorg is goed gedaan (er is bijvoorbeeld volgens de richtlijnen/ professionele standaard gewerkt), maar heeft wel een onbedoelde of ongewenste uitkomst.

Zie ook deze brochure ‘Calamiteiten melden aan de IGZ'.

Een calamiteit melden

U kunt een calamiteit melden via dit formulier . Een calamiteit moet u binnen 3 dagen melden aan de inspectie. Als u er niet zeker bent of er sprake is van een calamiteit, heeft u 6 weken de tijd om dit te onderzoeken. Indien u na 6 weken nog twijfelt, doet u alsnog bij ons melding. Na het melden hebt u voor het onderzoek van de calamiteit 8 weken de tijd.

Andere melding doen

U kunt bij de inspectie ook andere meldingen doen:

  • Geweld in de zorgrelatie
  • Ontslag wegens disfunctioneren
  • Andere melding. Dit formulier kunt u gebruiken als u bijvoorbeeld een melding wilt doen over een andere zorgverlener, vals opleidingscertificaat, titelmisbruik, vervalste recepten, geneesmiddelenreclame of overtredingen van de Geneesmiddelen/Opiumwet. U kunt dit formulier ook gebruiken als u anoniem wilt melden.

Er is over u gemeld, wat gebeurt er nu?

De IGJ neemt een melding over een zorgverlener in behandeling wanneer zij van mening is dat uit de melding een mogelijk risico voor de patiëntveiligheid blijkt.

In dat geval vragen wij u altijd om uw kant van de zaak te belichten. Dit heet hoor en wederhoor. We kunnen u dan ook vragen om zelf de melding te onderzoeken. In sommige gevallen voeren wij een eigen onderzoek uit. Bijvoorbeeld als het onderzoek niet voldoet aan de eisen die de inspectie stelt. Het kan daarbij voorkomen dat u dan wordt uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor van de inspectie in Utrecht. De inspectie kan ook een bezoek aan uw praktijk brengen.

Belangrijk voor het oordeel van de inspectie is dat de zorgverlener zich toetsbaar opstelt en dat hij van eventuele fouten leert. Zie ook het onderwerp ‘Leren van calamiteiten’.