Toezicht op testen en BCO bij GGD’en in coronatijd

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen met klachten zich bij de GGD laten testen op het coronavirus. Bij een ‘positieve’ uitslag volgt bron- en contactonderzoek door de GGD. Dan gaat de GGD na met wie de besmette persoon de afgelopen periode allemaal in contact is geweest. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd volgt dit werk van de GGD’en.

Inspectiebezoeken en eindrapportage

De inspectiebezoeken in de GGD-regio’s nemen de zomermaanden van 2020 in beslag. In het Toetsingskader testen en bron- en contactonderzoek staat wat de inspectie toetst tijdens deze bezoeken. De inspectie spreekt daarnaast met landelijke partijen en inventariseert hoe burgers het testen en bron-en contactonderzoek ervaren. Na de zomer volgt hierover een rapportage.

De inspectie vindt het belangrijk om de resultaten en zorgbrede inzichten die voortkomen uit haar toezicht te delen vóór een eventuele ‘tweede golf’ van het coronavirus. Zo wil de inspectie bijdragen aan de voorbereiding daarop. De inspectie vat haar taak breed op: dit doet zij vanuit haar verantwoordelijkheid om toe te zien op goede en veilige publieke gezondheidszorg.

De bevindingen per GGD worden na de zomer gepubliceerd, tegelijk met het verschijnen van de bredere rapportage. Tussentijds geeft de IGJ geen beoordeling van de bezoeken. Wel kan de inspectie bijsturen als er iets niet goed zou gaan.

Bredere blik

De inspectie kijkt breder dan alleen naar de activiteiten van de GGD’en in testlocaties en bij bron- en contactonderzoek. Bijvoorbeeld naar hoe alle ketenpartners over de volle breedte van het zorglandschap regionaal samenwerken: van huisarts, bedrijfsarts en instellingsarts tot laboratorium. En van de thuiszorg, verpleeghuizen, de gehandicaptenzorg, de ggz en de jeugdzorg tot ziekenhuizen.

Daarnaast onderzoekt de IGJ ook het aanbod, capaciteit, betrouwbaarheid en kwaliteit van testen. Inclusief het aanbod van marktpartijen aan het publiek buiten de reguliere circuits om en de (inter)nationale regelgeving daarover.

Meer informatie