Jeugdgezondheidszorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Deze preventieve zorg wordt geleverd door Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en), JGZ-instellingen en thuiszorginstellingen aan kinderen in de leeftijden 0-4 jaar, 4-19 jaar en 0-19 jaar.

Waarom houdt de inspectie toezicht op de JGZ?

De JGZ is er om de gezonde- en veilige ontwikkeling van kinderen te bewaken en te beschermen. GGD’en, thuiszorginstellingen en aparte stichtingen bieden JGZ, onder verantwoordelijkheid van gemeenten. Wij houden toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de JGZ.

De JGZ staat onder druk. Onder andere als gevolg van beperkte financiering vanuit gemeenten en vanuit de landelijke overheid. Het signaleren en aanpakken van onveilig en ongezond opgroeien is niet overal goed op orde, de JGZ heeft niet alle kinderen voldoende in beeld. Hierdoor bereikt de zorg deze kinderen niet altijd, of in onvoldoende mate. Ondanks dat de eigen kwaliteitsnormen voor preventieve zorg van de JGZ. Dit blijkt uit eerder onderzoek van de inspectie en uit contact met het JGZ-veld.

Hoe houdt de inspectie toezicht op de JGZ?

We onderzoeken het gehele JGZ-veld gedurende vijf perioden, waarin we alle JGZ-aanbieders bezoeken. Tijdens een periode onderzoeken de kwaliteit en veiligheid van de JGZ aan de hand van vijf vaste onderwerpen en twee specifieke onderwerpen. De twee specifieke onderwerpen zijn een medisch thema en een psychosociaal thema. Alle onderwerpen en thema’s vind je hieronder:

Vaste onderwerpen 

 1. Zijn alle kinderen: in beeld? in zorg? bereikt?
  1. Specifieke aandacht voor de moeilijk bereikbare groepen.
  2. Specifieke aandacht voor kinderen van vluchtelingen, c.q. A.M.A.’s (zowel in crisisopvang, noodopvang als AZC’s). 
 2. Heeft de jeugdgezondheidszorg zicht op de eigen kwaliteit van zorg? 
  • Governance/goed bestuur
  • Geaggregeerde gegevens beschikbaar
  • Disfunctionerende medewerkers 
 3. Hoe verloopt de samenwerking binnen het sociaal domein? Bijvoorbeeld tussen wijkteams, zorgteams en jeugdteams. 
 4. Hoe gaat de jeugdgezondheidszorg in de praktijk om met de richtlijn kindermishandeling? 
 5. Zijn de verbeterpunten uit het vorig inspectiebezoek uitgevoerd of geïmplementeerd?

Medische- en psychosociale thema’s

 • aangeboren hartafwijkingen
 • geboortezorg
 • borstvoeding (0-4)
 • zindelijkheid (4-19)
 • pesten
 • monitoring groei
 • social media-gebruik/misbruik
 • niet-scrotale testes
 • vroegsignalering psychosociale problemen
 • rookpreventie
 • tienerzwangerschappen/jong ouderschap

Tussenrapportages

We sluiten een periode altijd af met een tussenrapportage. Deze tussenrapportage bevat informatie over onze activiteiten- en conclusies van de afgelopen periode.

Deze tussenrapportages zijn al gepubliceerd: