Evenementenzorg

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de kwaliteit van de zorg die zorgaanbieders leveren bij (publieks)evenementen.

In ons werk gebruiken we de nieuwe veldnorm evenementenzorg als standaard. Deze veldnorm is op 1 maart 2019 van kracht.

De veldnorm kwam tot stand met medewerking van een groot aantal evenementenzorgorganisaties. Het is een richtlijn voor de kwaliteit van de geleverde zorg bij evenementen en een gedragscode voor de medewerkers van de aanbieders van dit soort zorg.

Voorwaarden Wkkgz

Wij beschouwen aanbieders van evenementenzorg als zorgaanbieders volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit betekent dat ze aan de voorwaarden die gesteld zijn in de Wkkgz moeten voldoen.

Gemeenten

Deze veldnorm is ook belangrijk voor gemeenten. Zij verstrekken namelijk vergunningen voor evenementen. Gemeenten kunnen deze veldnorm gebruiken om voorwaarden in de vergunning op te nemen voor de inrichting van de zorg tijdens het evenement.

Vraag en antwoord over de veldnorm evenementenzorg