Recallbrief Picato LEO Pharma bv

LEO Pharma bv heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd besloten om het
product Picato 150 microgram/gram gel en 500 microgram/gram gel, registratienummer EU/1/12/796/001 & EU/1/12/796/002, met onmiddellijke ingang uit de markt terug te roepen.