Factsheet toezicht veiligheidskenmerken

Patiënten moeten kunnen vertrouwen op goede en veilige geneesmiddelen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hier toezicht op. In het voorjaar van 2021 hebben we een enquête gehouden onder meer dan 2400 (ziekenhuis)apothekers en apotheekhoudende huisartsen (hierna: apotheekhoudenden). Aansluitend zijn negentien apotheekhoudenden bezocht. Met als doel een beeld te krijgen van de controle door apotheekhoudenden op de ‘veiligheidskenmerken’ van geneesmiddelen. Die controle is belangrijk om te voorkomen dat patiënten een vervalst medicijn krijgen. In dit factsheet staan onze conclusies en tips voor apotheekhoudenden.