Tijdelijke aanpassing tot 1 juli 2020 van voorwaarden collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers tijdens de Covid-19 pandemie

De IGJ heeft tijdelijk de voorwaarden gewijzigd voor het collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers. Onder strikte voorwaarden mogen apothekers een doorgeleverde bereiding als startmateriaal gebruiken voor bepaalde producten. Hierdoor wordt het mogelijk om producten uit halffabricaat (groter volume) sneller gereed te maken voor directe toediening bij de patiënt.

Meer hierover staat in onderstaande publicatie.

Let op: deze bijlage wordt tot 1 juli 2020 tijdelijk toegevoegd aan de circulaire 'Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers'.