Circulaire 'Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers'

De ‘Circulaire handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’ uit 2019 verliep op 21 augustus 2022. Deze circulaire is met 1 jaar verlengd, tot en met 21 augustus 2023.

De komende periode zullen het ministerie van VWS en de IGJ vanuit het perspectief van kwaliteit, veiligheid en beschikbaarheid van geneesmiddelen, beoordelen of de huidige circulaire nog volstaat. Dit wordt onder andere in samenhang met de herziening van de  Europese geneesmiddelenwetgeving bekeken. Verwacht wordt dat Europese Commissie eind 2022 conceptwetsvoorstellen zal presenteren.

Bij wijzigingen van het huidige kader rondom het collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers, worden betrokken partijen tijdig geïnformeerd.