Uitgangspunten toezicht en handhaving bij circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’

Dit document beschrijft de uitgangspunten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting bij de controle op de naleving van de Circulaire ‘handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’.

Verwijzingen in dit document naar de eerdere versie 2016-01-IGZ van de circulaire kunt u vanaf 22 augustus 2023 lezen als verwijzingen naar de huidige versie 2023-01-IGJ van de circulaire.

Het feit dat wettelijke normen en veldnormen, die betrekking hebben op geneesmiddelen en apothekers en die binnen het toezicht van de inspectie vallen, niet in dit document zijn opgenomen, betekent niet dat de inspectie daarop niet (meer) kan toetsen.
Mocht daartoe aanleiding bestaan dan toetst de inspectie ook op die wettelijke normen en veldnormen.