Uitbreiding besluit: aflevering alternatieven 'Thiamine hydrochloridum, 100 mg/ml, oplossing voor injectie' tijdelijk toegestaan

Vanwege een tekort van 'Thiamine hydrochloridum, 100 mg/ml, oplossing voor injectie (RVG 128731//51924)' mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden tijdelijk alternatieven afleveren aan artsen. Deze alternatieven moeten afkomstig zijn uit andere lidstaten. Als deze commercieel niet beschikbaar zijn in de andere lidstaten, mogen ze komen uit één van de MRA-landen (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten).

Dit besluit is op 22 september 2022 uitgebreid naar vergelijkbare geregistreerde geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm maar met een andere sterkte, waaronder 50 mg/2 ml.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde stof en toedieningsvorm voor:

  • Thiamine hydrochloridum, 100 mg/ml, oplossing voor injectie (RVG 128731//51924)

Partijen hoeven geen individuele toestemming vooraf te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden.

Toestemming is tijdelijk

Het is nog onvoldoende duidelijk wanneer Thiamine hydrochloridum, 100 mg/ml, oplossing voor injectie (RVG 128731//51924) weer voldoende voorradig is voor groothandelaren of apothekers om in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. De toestemming is daarom vooralsnog afgegeven tot en met 9 december 2022.

Zie voor meer informatie en voorwaarden, het bericht in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor het afleveren van alternatieven, dan kunt u zich abonneren op besluiten van geneesmiddelen. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.