Uitgangspunt en doel GLP

Goede Laboratorium Praktijk is een kwaliteitssysteem voor de uitvoering van veiligheidsstudies voor geneesmiddelen, diergeneesmiddelen, chemicaliën en gewasbeschermingsmiddelen.

Een fabrikant moet deze veiligheidsstudies (laten) uitvoeren om toestemming te krijgen voor het op de markt brengen van een nieuw middel of nieuwe stof. Een toelatende instantie, zoals het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, geeft deze toestemming.

De veiligheidsstudies moeten duidelijkheid geven over de veiligheid van het middel voor mens, dier en milieu.

Doel van GLP

  • voortbrengen van kwalitatief hoogstaande onderzoeksgegevens; 
  • voorkomen van dubbel onderzoek;
  • de bescherming van volksgezondheid en milieu verbeteren;
  • (internationale) wederzijdse aanvaarding van onderzoeksgegevens bewerkstelligen; 
  • vermijden van technische handelsbarrières.

Beginselen GLP

De beginselen, oftewel regels voor GLP, zijn oorspronkelijk in 1982 gepubliceerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De Europese Commissie heeft de GLP beginselen overgenomen en als wetgeving uitgevaardigd, zie Richtlijn 2004/10/EG op de GLP-internetsite van de Europese Commissie. Nederlandse wetgeving refereert aan deze Richtlijn.