Geneesmiddelen zonder handelsvergunning

Volgens de Geneesmiddelenwet mag een geneesmiddel alleen afgeleverd of ter hand gesteld worden als er in Nederland een handelsvergunning (registratie) is verleend. Er zijn uitzonderingen in specifieke situaties, waaronder levering op artsenverklaring en collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers. In beide gevallen stelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hier eisen aan. Een andere mogelijkheid is via een compassionate use programma, dat loopt via het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.