Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie

De multidisciplinaire richtlijn ‘Polyfarmacie bij ouderen’ is nog onvoldoende geïmplementeerd. Zorgprofessionals zijn in het algemeen bekend met de richtlijn, maar voeren nog onvoldoende medicatiebeoordelingen uit. De selectie van kwetsbare ouderen met polyfarmacie die extra zorg nodig hebben behoeft aanscherping, de kwaliteit van het medicatieoverzicht is onvoldoende; en de samenwerking van zorgprofessionals tussen de verschillende domeinen in de zorg is nog nauwelijks formeel geregeld. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een brede nulmeting naar het huidige farmacotherapeutische zorgproces voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie in huisartspraktijken, ziekenhuizen, verpleeghuizen, GGZ, openbare apotheek en ziekenhuisapotheek in 2013/2014 uitgevoerd door EMGO+/ VUMC en IGZ.