Aflevering alternatieven voor Midazolam 1 mg/mL, Midazolam 2 mg/mL en Midazolam 5 mg/mL, oplossing voor injectie / infusie, tijdelijk toegestaan

In verband met dreigende tekorten van Midazolam 1 mg/mL, Midazolam 2 mg/mL en Midazolam 5 mg/mL, oplossing voor  injectie / infusie (diverse fabrikanten), mogen alle in Nederland gevestigde fabrikanten, groothandelaren, die in het bezit zijn van een geldige opiumontheffing ex artikel 8 eerste lid aanhef en onder c van de Opiumwet, tijdelijk alternatieven, afkomstig uit andere lidstaten of, indien commercieel niet beschikbaar in andere lidstaten, uit het Verenigd Koninkrijk of uit één van de MRA-landen (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) afleveren aan een apotheek.

Verder geeft de inspectie toestemming aan alle in Nederland gevestigde apotheekhoudenden voor het betrekken van vergelijkbare geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm, van een bevoegde fabrikant of groothandel, die gevestigd is in Nederland, en het afleveren van het betreffende geneesmiddel aan een arts voor zijn of haar patiënt.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde stof, sterkte en toedieningsvorm voor:

  • Midazolam 1 mg/mL, oplossing voor  injectie / infusie (diverse fabrikanten)
  • Midazolam 2 mg/mL, oplossing voor  injectie / infusie (diverse fabrikanten)
  • Midazolam 5 mg/mL, oplossing voor  injectie / infusie (diverse fabrikanten)

Partijen hoeven vooraf geen individuele toestemming te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie bij te houden.

Toestemming is tijdelijk

Het is nog onvoldoende duidelijk wanneer Midazolam 1 mg/mL, Midazolam 2 mg/mL en Midazolam 5 mg/mL, oplossing voor  injectie / infusie (diverse fabrikanten) weer voldoende voorradig zullen zijn voor groothandelaren of apothekers om in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. De toestemming van de IGJ loopt daarom vooralsnog tot en met 26 juni 2020.

Zie voor meer informatie en voorwaarden het bericht in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor het afleveren van alternatieven, dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief 'Besluiten alternatieve levering geneesmiddel bij tekort'. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.