Aflevering alternatieven voor Aspegic injectie 500, poeder en oplosmiddel voor injectie 500 mg/5 ml tijdelijk toegestaan

In verband met een tekort van Aspegic injectie 500, poeder en oplosmiddel voor injectie 500 mg/5 ml mogen fabrikanten, groothandelaren en apotheekhoudenden tijdelijk alternatieven, afkomstig uit andere lidstaten of, indien commercieel niet beschikbaar in andere lidstaten, uit één van de MRA-landen (Australië, Canada, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland of de Verenigde Staten) afleveren aan artsen., afleveren aan artsen.

Het gaat alleen om alternatieven met dezelfde stof, sterkte en toedieningsvorm waarvoor geen in Nederland geregistreerd adequaat medicamenteus alternatief beschikbaar is voor:

  • Aspegic injectie 500, poeder en oplosmiddel voor injectie 500 mg/5 ml (RVG 06305)

Zij hoeven daardoor geen individuele toestemming vooraf meer te vragen bij de inspectie en ook geen artsenverklaringenadministratie meer bij te houden.

Toestemming is tijdelijk

De verwachting is dat het genoemde product uiterlijk 30 november 2018 weer voldoende voorradig zal zijn voor groothandelaren of apothekers om in de behoeften van patiënten te kunnen voorzien. De toestemming van de IGJ loopt daarom tot die datum.

Zie  meer informatie en voorwaarden in de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van nieuwe besluiten?

Als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe besluiten voor het afleveren van alternatieven, dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief 'Besluiten alternatieve levering geneesmiddel bij tekort'. U ontvangt dan een e-mail zodra wij een besluit publiceren op onze website.