Vrijheidsbeperking

Als het gaat om vrijheidsbeperking is de afspraak in de gehandicaptenzorg: nee, tenzij. Soms is er tijdelijk toch vrijheidsbeperking nodig om onveilige situaties te voorkomen.

Als het gaat om vrijheidsbeperking is de afspraak in de gehandicaptenzorg: nee, tenzij. Soms is er tijdelijk toch vrijheidsbeperking nodig om onveilige situaties te voorkomen.

Vrijheidsbeperking mag alleen onder strikte voorwaarden. Als minder ingrijpende alternatieven op dat moment ontbreken. Vaak zijn die alternatieven er wel. Het verminderen van vrijheidsbeperking onder dwang bij ouderen en mensen met een verstandelijke beperking is al enkele jaren een speerpunt van de inspectie. Inmiddels komt vrijheidsbeperking steeds minder voor.

Een aantal zorgaanbieders kan als het nodig is mensen tegen hun zin vastbinden, opsluiten of vasthouden. Deze zorgaanbieders moeten zijn ingeschreven in het online locatieregister Wvggz/Wzd van het ministerie van VWS: https://locatieregister.dwangindezorg.nl/. Inschrijven moet ook voor alle locaties van zorgaanbieders waaruit ambulant gedwongen zorg wordt verleend.

De inspectie kijkt bij een bezoek of een instelling onvrijwillige zorg toepast volgens de regels en wetten. De Wet zorg en dwang is hierbij het belangrijkst. In het toetsingskader wet Zorg en Dwang staat wat de inspectie toetst.

Een aantal zorginstellingen mag als het nodig is mensen tegen hun zin vastbinden, opsluiten of vasthouden. De inspectie kijkt bij een bezoek of een instelling dit doet volgens de regels en wetten.