Toetsingscriteria voor een Bopz-aanmerking

Een zorgaanbieder voor mensen met een beperking kan een Bopz-aanmerking aanvragen bij het ministerie van VWS. Het ministerie vraagt altijd schriftelijk advies aan de inspectie. De inspectie kan besluiten deze locatie te bezoeken voordat zij een advies opstelt.

De inspecie toetst of de zorgaanbieder voldoet aan de nodige  eisen om gedwongen zorg op een verantwoorde manier te kunnen bieden. In onderstaand document staan de toetsingscriteria. Zorgaanbieders moeten steeds zorgvuldig afwegen of ze tot gedwongen zorg overgaan en hoe lang ze hiermee doorgaan. Op grond van de Wet Bopz moeten zij dwang- en noodmaatregelen op tijd  aan de inspectie melden en zorgvuldig uitvoeren. De inspectie ziet hierop toe.

U kunt een Bopz-aanmerking aanvragen via de website Dwang in de zorg.