Documenten - Gehandicaptenzorg

43 documenten van Gehandicaptenzorg

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Vragen over vrijheidsbeperking buiten instellingen met Bopz-aanmerking in relatie tot nieuwe wetgeving

Hieronder vindt u veel gestelde vragen met antwoorden over de Wet Bopz in relatie tot de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) en de ...

Vraag en antwoord

Zorg voor kwetsbare ouderen in Best (deel 2)

Video | 16-07-2019

Passende zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek

De vraag naar zorg en ondersteuning voor mensen die een licht verstandelijke beperking hebben in combinatie met psychiatrische ...

Publicatie | 09-07-2019

De kunst van ambachtelijke afstemming

Het onderzoeksrapport 'De kunst van ambachtelijke afstemming' is een van de eindproducten van het onderzoek 'Ervaren ...

Rapport | 13-05-2019

De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015

De brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 – eenvoudig verteld’ gaat over de wetten die de zorg regelen. Dit zijn de ...

Brochure | 13-05-2019

Toezien op goed bestuur in de gehandicaptenzorg

Goed bestuur is een essentiële voorwaarde voor kwaliteit en veiligheid van zorg. Daarom praat de IGJ tijdens toezichtbezoeken ook ...

Wetenschappelijke publicatie | 01-05-2019

Toetsingscriteria Bopz aanmerking

In deze nota worden de toetsingscriteria beschreven om als zorginstelling een Bopz aanmerking te kunnen krijgen. In dit geval ...

Richtlijn | 27-03-2019

Toezicht op zorg in het aardbevingsgebied

Deze rapportage gaat over resultaten van het toezicht van de inspectie bij negen aanbieders van verpleeghuiszorg, verstandelijk ...

Rapport | 20-02-2019

Veelgestelde vragen over de Wvggz en de Wzd

Hieronder vindt u veelgestelde vragen met antwoorden over de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd). ...

Vraag en antwoord

Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen

Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen.

Publicatie | 17-10-2018