Publicaties - Geestelijke gezondheidszorg

85 publicaties van Geestelijke gezondheidszorg

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten van deze organisatie

Brochure zorgaanbieders: 'Calamiteiten melden aan IGJ'

De inspectie heeft gemerkt dat er discussie bestaat over calamiteiten en wat er aan de inspectie gemeld moet worden. Daarom heeft ...

Brochure | 07-01-2020

Brief aan Fivoor over terugkoppeling follow up verbeterplan

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie ]enV) en de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) hebben het afgelopen jaar ...

Brief | 04-12-2019

Overzicht suïcidecijfers per instelling 2016-2018

Hieronder is een aantal aandachtspunten opgenomen als toelichting bij het overzicht suïcidecijfers per ggz-instelling over de ...

Publicatie | 18-09-2019

Beveiligers in de zorg

Zorginstellingen hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zorg moet veilig, toegankelijk, betaalbaar en van goede ...

Standpunt | 18-09-2019

Zorg voor kwetsbare ouderen in Best (deel 2)

Video | 16-07-2019

Passende zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek

De vraag naar zorg en ondersteuning voor mensen die een licht verstandelijke beperking hebben in combinatie met psychiatrische ...

Publicatie | 09-07-2019

GGZ Friesland februari 2019

Rapport in het kader van het themaonderzoek Toezicht op ambulante ggz: Betere zorg nodig voor thuiswonende mensen met chronische ...

Regeling | 24-05-2019

Toezichtvisie IGJ ‘Terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige en verplichte zorg’

Vanaf 1 januari 2020 worden de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht. De Inspectie voor ...

Publicatie | 16-05-2019

Wat zien we in het toezicht op ambulante ggz

Video | 15-05-2019

Toezicht op zorg in het aardbevingsgebied

Deze rapportage gaat over resultaten van het toezicht van de inspectie bij negen aanbieders van verpleeghuiszorg, verstandelijk ...

Rapport | 20-02-2019