Toetsingskader geestelijke gezondheidszorg

In het toetsingskader geestelijke gezondheidszorg (ggz) staan de onderwerpen en normen waar inspecteurs tijdens een inspectiebezoek naar kijken, gebaseerd op wetten, regels en veldnormen.

Het toetsingskader voor de ggz bestaat uit drie pijlers:

  1. Persoonsgerichte zorg
  2. Deskundige zorgverlener
  3. Sturen op kwaliteit en veiligheid

In de publieksversie staat een verkorte uitleg over het toetsingskader.