Vrijheidsbeperking in de GGZ: veldnorm insluiting

In 2013 is in opdracht van de inspectie het TNO-rapport “Vrijheidsbeperking in de GGZ: veldnorm insluiting” uitgebracht. Deze veldnorm houdt in dat ggz-instellingen vanaf medio 2013 geen nieuwe afzonderings- en separeerruimten meer mogen bouwen, maar alleen nog Extra Beveiligde Kamers (EBK’s) die altijd gesitueerd moeten zijn binnen een intensive care-omgeving.

Bij verbouwing van bestaande separeerruimten moet deze veldnorm zoveel mogelijk worden toegepast. De veldnorm is opgesteld met GGZ Nederland en het Landelijk Platform GGZ (LPGGZ, koepel van cliënten- en familieorganisaties).

Een van de eisen in de veldnorm was dat de ingesloten patiënt gebruik kan maken van een aparte afsluitbare sanitaire ruimte met toilet. Omdat dit onveilig blijkt te zijn, is in 2014 met de veldpartijen afgesproken om deze eis te vervangen door de eis dat de toiletpot in de EBK geplaatst moet worden.

In 2015 heeft de inspectie dit in een aparte brief aan alle ggz-instellingen laten weten.

In deze richtlijn wordt gesproken over de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Deze wet is niet meer gelding. Per 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden.  Meer informatie over deze wetten staat op de pagina's Dwang in de zorg.