Casusonderzoek Noord-Holland na suïcide van een jeugdige

Met dit onderzoek laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zien hoe moeilijk het is om jeugdigen met complexe, meervoudige problematiek effectief te behandelen. IGJ wil met de uitkomsten van dit onderzoek een bijdrage leveren aan het verbeteren van de hulp aan jeugdigen met complexe meervoudige problematiek, waaronder frequente suïcidepogingen.

Naast de jeugdige uit deze rapportage zijn er meer jeugdigen die in een vergelijkbare situatie verkeren. Het jeugdhulpveld als geheel moet investeren in het opbouwen van expertise, zodat er in de toekomst ook voor jeugdigen met complexe meervoudige problematiek een effectieve, passende behandeling beschikbaar is.