Opvolging aanbevelingen casusonderzoek na suïcide van een jeugdige Noord-Holland

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) heeft in 2017 een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van het overlijden van een jeugdige die op grond van een voorlopige rechterlijke machtiging gedwongen in Triversum verbleef. Afgesproken werd dat Triversum eerst een interne audit naar de implementatie van de genomen verbetermaatregelen zou uitvoeren. En dat de inspectie daarna een externe hertoets zou uitvoeren.

  • De algemene conclusie op grond van de interne audit en het onderzoek door IGJ is dat Triversum de aanbevelingen direct heeft opgepakt en verbeteracties heeft geïmplementeerd. Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat alle aanbevelingen zijn opgevolgd en verbetermaatregelen zijn ingevoerd.