Kamerbrief: Verzoek uitkomstengesprek inzake tussenstand wachttijden in de ggz

Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om uitkomsten gesprek met betrokken partijen waarvan melding wordt gemaakt in de brief d.d. 10 april 2018 inzake Tussenstand wachttijden in de ggz’; NZa-rapportage en Trimbos inventarisatie ambulantisering (25424-96)