Meer face-to-face-contact binnen ggz

Bij de start van de corona-uitbraak zijn de face-to-face contacten veelal omgezet in beeldbellen. Voor patiënten bij wie beeldbellen of even stopzetten van de behandeling geen goede optie was, is en wordt er gezocht naar andere mogelijkheden.

Instellingen geven aan nu weer te starten met het opbouwen van face-to-face contacten conform richtlijnen RIVM. Dit geldt voor zowel grote als kleine aanbieders. Voor de komende tijd kiezen zorgaanbieders voor een ‘blended vorm’ van een op maat gericht zorgaanbod: face-to-face op locatie, thuisbezoek als het moet en beeldbellen als het kan of als blijkt dat dit een meerwaarde is. De intake is bij de meeste aanbieders weer op basis van face-to-face contact.

Deze en andere signalen uit het zorgveld zijn terug te vinden in onze wekelijkse nieuwsbrief.

Abonneren op de nieuwsbrief

Wekelijks publiceren we deze signalen in de vorm van een nieuwsbrief, die via e-mail te volgen is. Abonneren kan hier.