Jaarverslagen in gezondheidszorg en jeugdhulp mogen later

Instellingen en ondernemingen in de gezondheidszorg en de jeugdhulp hoeven hun jaarverantwoording over vorig jaar niet al voor 1 juni in te leveren. De termijn is verschoven naar 1 oktober 2020. Dit om de instellingen te ontzien nu zij hun handen al vol hebben aan het coronavirus.

Dit heeft minister De Jonge (VWS) besloten.

Het uitstel geldt voor zorginstellingen (ook de regionale ambulancevoorzieningen), jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties. Het gaat daarbij specifiek om de instellingen die op grond van de Wet toelating zorginstellingen, de Jeugdwet, de Tijdelijke wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 verplicht zijn hun jaarverantwoording aan het ministerie van VWS te sturen.