Melden binnen de ggz

Zorgaanbieders zijn verplicht om calamiteiten die plaatsvinden in de zorg, te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Naast calamiteiten is er een aantal andere gebeurtenissen die door zorgaanbieders gemeld worden bij de inspectie.

Na een melding vragen we de zorgaanbieder meestal zelf onderzoek te doen. We beoordelen vervolgens het onderzoeksrapport. In sommige gevallen doen we zelf direct zelf onderzoek. Lees hier meer over hoe de inspectie in algemene zin omgaat met meldingen en calamiteiten.

Andere melding doen?

Wilt u als zorgverlener nog een andere melding binnen de ggz doen? U vindt hier een overzicht van de verschillende manieren om bij IGJ te melden.

Klacht of vraag over ggz?

Bent u als cliënt ontevreden over de geleverde zorg door uw zorgaanbieder? Vaak kunt u verschillende stappen zetten om uw klacht op te lossen. Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder bij vragen en klachten over de kwaliteit van zorg. Het Landelijk Meldpunt Zorg is een onderdeel van de IGJ en neemt telefonisch contact met u op als u een vraag of klacht opstuurt, behalve als u aangeeft dit niet te willen.

Als u schade hebt opgelopen door de behandeling kan het Landelijk Meldpunt Zorg uw klacht voorleggen aan de inspecteurs. Ook vindt u op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg meer informatie. Bijvoorbeeld over uw rechten als patiënt en eventuele andere organisaties die u verder kunnen helpen.

Wat doet de inspectie met mijn melding/klacht over een zorgaanbieder?

Wat doet de inspectie met mijn melding/klacht over een zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder?

De zorg in Nederland is in het algemeen van hoog niveau.
Toch gaat er soms iets niet goed.
U heeft een slechte ervaring gehad met zorg of hulp van een zorginstelling...
of jeugdhulpaanbieder...
en heeft dit gemeld bij ons landelijk meldpunt zorg.
Dit landelijk meldpunt zorg heeft uw melding naar de inspecteurs van de...
inspectie gezondheidszorg en jeugd gestuurd.
Wat gebeurt er dan?
Veel mensen die een melding doen zijn boos of verdrietig.
Dat is begrijpelijk.
Wat u heeft meegemaakt is heel erg.
Toch is dat niet meteen de reden voor de inspectie om onderzoek te doen.
De inspecteurs bekijken wat uw melding zegt over de kwaliteit en veiligheid van de zorg...
of jeugdhulp.
Gaat het om een calamiteit?
Dat is een situatie waarbij er ernstige gezondheidsschade voor de client of jeugdige is.
Bij een calamiteit komt er ernstige schade door iets dat niet goed is gedaan...
in de zorg- of hulpverlening.
De zorg of hulp is niet uitgevoerd zoals het gepland was.
Dit hoeft lang niet altijd zo te zijn.
De inspecteurs constateren dan dat er zorg of hulp is verleend zoals dat zou moeten.
Maar dat doet niks af aan hoe het voor u, de melder, is geweest.
In ons volgende inspectiebezoek letten we dan extra op het onderwerp van uw melding.
Soms is het niet duidelijk of de zorg of hulp tekort is geschoten.
We vragen uw zorg- of jeugdhulpaanbieder dan om een reactie op uw melding.
Als het nodig is stellen we aanvullende vragen.
Als de inspecteurs vermoeden dat het wel een calamiteit is...
dan zorgen we er voor dat de kans dat het in de toekomst nog een keer gebeurt kleiner wordt...
en dat de veiligheid groter wordt.
Wij sturen uw melding naar de zorg- of jeugdhulpaanbieder.
En die doet onderzoek.
Wat is er gebeurt, en hoe is het misgegaan?
Juist door dit zelf te onderzoeken...
krijgen zorg- en hulpverleners meer inzicht in hoe het heeft kunnen gebeuren.
Zo leren ze hiervan.
De zorg- of hulpverleners maken hiervan een onderzoeksrapport.
Dat onderzoeksrapport beoordelen wij.
De inspecteurs bekijken of u bij het onderzoek was betrokken.
Ook kijken ze wat de zorg- of hulpverleners gaan verbeteren...
en hoe de zorg- of jeugdhulpaanbieder...
er voor zorgt dat de verbeteringen ook worden uitgevoerd.
Als wij vinden dat de zorg- of jeugdhulpaanbieder er van heeft geleerd...
en de kans dat het nog een keer gebeurt kleiner is geworden...
sluiten we het onderzoek af.
U krijgt hier een brief over, en soms ook een telefoontje.
Zo hebben we met zijn allen de zorg beter gemaakt.
Want dat willen we allemaal.