Melden binnen de ggz

Zorgaanbieders zijn verplicht om calamiteiten die plaatsvinden in de zorg, te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Naast calamiteiten is er een aantal andere gebeurtenissen die door zorgaanbieders gemeld worden bij de inspectie.

Na een melding vragen we de zorgaanbieder meestal zelf onderzoek te doen. We beoordelen vervolgens het onderzoeksrapport. In sommige gevallen doen we zelf direct zelf onderzoek. Lees hier meer over hoe de inspectie in algemene zin omgaat met meldingen en calamiteiten.

Andere melding doen?

Wilt u als zorgverlener nog een andere melding binnen de ggz doen? U vindt hier een overzicht van de verschillende manieren om bij IGJ te melden.

Klacht of vraag over ggz?

Bent u als cliënt ontevreden over de geleverde zorg door uw zorgaanbieder? Vaak kunt u verschillende stappen zetten om uw klacht op te lossen. Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder bij vragen en klachten over de kwaliteit van zorg. Het Landelijk Meldpunt Zorg is een onderdeel van de IGJ en neemt telefonisch contact met u op als u een vraag of klacht opstuurt, behalve als u aangeeft dit niet te willen.

Als u schade hebt opgelopen door de behandeling kan het Landelijk Meldpunt Zorg uw klacht voorleggen aan de inspecteurs. Ook vindt u op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg meer informatie. Bijvoorbeeld over uw rechten als patiënt en eventuele andere organisaties die u verder kunnen helpen.