Toetsingskader toezicht op de ambulante ggz voor cliënten met chronisch psychische aandoeningen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ) ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke– en veldnormen. Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de gezondheidszorg. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen  en daarbij horende toetsingscriteria . Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, en zogeheten ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Hier toetst de inspectie op.

De wettelijke en veldnormen in dit toetsingskader zijn het uitgangspunt voor het toetsen van de zorg voor mensen met chronisch psychische  aandoeningen die thuis wonen. Deze zorg  vindt plaats binnen het zorgnetwerk van zorgverleners (dat wil zeggen tussen de specialistische-ggz (vooral de FACT-teams ), de basis-ggz  en de huisarts/praktijkondersteuner (poh-ggz). De inspectie gebruikt dit toetsingskader met ingang van juni 2018.

De ontwikkeling  van de zorgnetwerken en de regionale  variatie bepalen op welke manier goede zorg vorm krijgt. Dit toetsingskader wordt daarom meestal niet alleen gebruikt. Zij maakt onderdeel uit van een breder vormgegeven toezicht. De inspectie stemt haar toezicht af op de gebiedsgerichte situatie. Daarbij worden ook andere instrumenten en vragenlijsten gebruikt.