Documenten - Geestelijke gezondheidszorg

56 documenten van Geestelijke gezondheidszorg

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Veelgestelde vragen over de Wvggz en de Wzd

Hieronder vindt u veelgestelde vragen met antwoorden over de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd). ...

Vraag en antwoord

Vragen over vrijheidsbeperking buiten instellingen met Bopz-aanmerking in relatie tot nieuwe wetgeving

Hieronder vindt u veel gestelde vragen met antwoorden over de Wet Bopz in relatie tot de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) en de ...

Vraag en antwoord

Zorg voor kwetsbare ouderen in Best (deel 2)

Video | 16-07-2019

Passende zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek

De vraag naar zorg en ondersteuning voor mensen die een licht verstandelijke beperking hebben in combinatie met psychiatrische ...

Publicatie | 09-07-2019

GGZ Friesland februari 2019

Rapport in het kader van het themaonderzoek Toezicht op ambulante ggz: Betere zorg nodig voor thuiswonende mensen met chronische ...

Regeling | 24-05-2019

Wat zien we in het toezicht op ambulante ggz

Video | 15-05-2019

Basisset veiligheidsindicatoren geestelijke gezondheidszorg verslagjaar 2018

Dit zijn de indicatoren die voor de inspectie van belang zijn om op risicogerichte wijze toezicht te houden op de geestelijke ...

Indicatorenset | 07-05-2019

Toezicht op zorg in het aardbevingsgebied

Deze rapportage gaat over resultaten van het toezicht van de inspectie bij negen aanbieders van verpleeghuiszorg, verstandelijk ...

Rapport | 20-02-2019

Opvolging aanbevelingen casusonderzoek na suïcide van een jeugdige Noord-Holland

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) heeft in 2017 een onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van het overlijden van een ...

Brief | 07-02-2019

Casusonderzoek Noord-Holland na suïcide van een jeugdige

Met dit onderzoek laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zien hoe moeilijk het is om jeugdigen met complexe, ...

Rapport | 07-02-2019