Toezicht op geboortezorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de geboortezorg. Hierin staat het terugdringen van risico’s voor moeder en kind voorop: tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode.

IGJ richt zich op alle zorgaanbieders die betrokken zijn bij geboortezorg, zoals:

  • Gynaecologen, kinderartsen en klinisch verloskundigen in ziekenhuizen.
  • Verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, kraamzorgorganisaties en de organisaties voor Jeugdgezondheidszorg.

Ontwikkeling regionale samenwerkingsverbanden

Het toezicht van IGJ draagt bij aan de ontwikkeling van regionale samenwerkingsverbanden voor geboortezorg. Hierin  werken alle zorgverleners van preconceptie-advisering tot consultatiebureau samen. Dit netwerk:

  • biedt alle moeders en (ongeboren) kinderen zo goed mogelijke zorg; 
  • signaleert op tijd wanneer moeder of kind meer zorg nodig hebben;  
  • werkt samen aan de veiligheid en kwaliteit van de zorg;
  • vermindert de risico’s in de perinatale zorg.

Basis voor toezicht door IGJ

Het uitgangspunt voor het toezicht door IGJ zijn wetten zoals de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). IGJ toetst de zorgverlening aan:

  • de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (2016) en het daarop gebaseerde toetsingskader Integrale Geboortezorg (2020);
  • het advies ‘Een goed begin’ van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte (2010);
  • de praktische uitwerking die de beroepsgroepen aan wet- en regelgeving geven in hun richtlijnen.