Onderzoek geboortezorg in Nederland

De  Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzocht in de periode 2011-2014 de geboortezorg in Nederland. De inspectie concludeert dat de acute zorg veiliger is geworden.

Dat blijkt uit het eindrapport Mogelijkheden voor verbetering geboortezorg nog onvolledig benut. Maar er is niet genoeg aandacht voor zwangeren in achterstandssituaties en voor de evaluatie van de verleende zorg.

In een vervolgonderzoek in 2015 keek de IGJ speciaal naar deze aspecten. De resultaten zijn beschreven in het rapport Afsluitend onderzoek naar de invoering van de normen van ‘Een goed begin’ van maart 2016.

De bevindingen van de deelprojecten staan in deze deelpublicaties: