Traceerbaarheid lichaamsmateriaal grotendeels op orde, wel vragen over robuustheid systeem

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de afgelopen jaren een goed beeld verkregen van aanbod en verbruik van humaan lichaamsmateriaal binnen Nederland. De registratie ervan binnen ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra was nog onvoldoende belicht. De inspectie bezocht daarom in 2017 13 zorgaanbieders: 3 universitair medische centra, 2 ziekenhuizen (met meerdere locaties) en 8 tandheelkundige implantologiepraktijken.
Doel was om te zien of de koppeling tussen product (donor) en patiënt (ontvanger) goed is vastgelegd.