Aangifte doen van vervalst recept

Regelmatig worden apothekers geconfronteerd met vervalste recepten. Daarmee kan de gebruiker bijvoorbeeld proberen aan verslavende middelen te komen voor zichzelf of om aan derden te verkopen. Deze vorm van fraude kan zich ook doorvertalen naar de verzekeraar, wat ook voor u als apotheker gevolgen kan hebben.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft met de KNMP onderstaand protocol afgesproken als u vermoedt dat u een vervalst recept krijgt aangeboden.

  • Verifieer eerst of het gaat om een vervalst recept.
  • Vraag betrokkene zich te legitimeren en registreer het Burger Servicenummer (BSN).
  • Neem contact op met de voorschrijver van wie het receptenpapier vermoedelijk wordt misbruikt. Overleg met de voorschrijver hoe te handelen. 
  • Wanneer een onbekende 'voorschrijver' om een receptgeneesmiddel voor zichzelf of een patiënt vraagt, vraag dan altijd om een legitimatiebewijs en een bewijs van BIG-registratie (of controleer dit op BIGregister.nl).   

Als uw vermoeden door het bovenstaande wordt bevestigd:

  • Maak de aanbieder van het recept duidelijk dat het recept niet geldig is en dus niet gehonoreerd wordt.
  • Doe aangifte bij IGJ via het aangifteformulier vals recept of bij de politie. Als het mogelijk is om de dader ter plaatse aan te houden, waarschuw dan de politie.
  • Wijs collegae en/of uw departementsbureau van de KNMP erop dat er bij u vervalste recepten zijn aangeboden. Vermeld daarbij de naam van het middel en de naam van de arts, maar niet de naam of andere persoonsgegevens van de patiënt, dit in verband met de privacywetgeving.
  • Stuur een kopie van het opgemaakte proces verbaal van uw aangifte bij de politie naar: Bureau Opsporing en Boetes IGJ, Postbus 19040, 3501 DA Utrecht.