Register van gevestigde apothekers

In een openbare apotheek moet altijd één apotheker staan ingeschreven in het register van gevestigde apothekers. Anders mogen de apothekers binnen de apotheek geen receptgeneesmiddelen ter hand stellen.

Degene die de leiding heeft over de apotheek, laat zich op eigen verzoek inschrijven in dit register. In het register staat op welk adres de apotheek is gevestigd. IGJ houdt het register bij (zie art. 61 lid 5 Geneesmiddelenwet). Het register wordt wekelijks geactualiseerd.

Wijziging doorgeven

Wilt u als apotheker uw inschrijving wijzigen, uzelf inschrijven of juist uitschrijven? Gebruik dan dit wijzigingsformulier. Stuur het formulier naar apotheekregister@igj.nl.