Een calamiteit melden als apotheker

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) behandelt meldingen/calamiteiten die gaan over de kwaliteit van de farmaceutische zorgverlening van een apotheker. Zorgaanbieders, fabrikanten en burgers kunnen deze meldingen doen.

Wij kunnen vervolgonderzoek doen na een melding of calamiteit. Dit kan ook in de apotheek zelf zijn. Meer hierover staat in het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. We adviseren om meldingen en calamiteiten ook te melden bij de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR).

Meer informatie: