Apotheken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van de farmaceutische zorg die geleverd wordt door apothekers. IGJ doet dit op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en andere geldende wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de Geneesmiddelenwet en normen en richtlijnen die apothekers zelf hebben gemaakt.