Melden bij IGJ

Hier leest u hoe u bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kunt melden.

Een calamiteit melden

Alle zorgaanbieders die onder de Wkkgz vallen, zijn verplicht om calamiteiten te melden bij IGJ.

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een patiënt of een ernstig schadelijk gevolg voor de patiënt of cliënt heeft geleid.

Die verplichting geldt dus ook voor alternatieve zorgaanbieders. De regels en procedure voor het melden van calamiteiten staan in hoofdstuk 8 van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. Lees verder over wat een calamiteit is, of ga direct naar het meldformulier voor verplichte meldingen.

Naast de calamiteitenmelding kent de Wkkgz nog twee andere verplichte meldingen:

Wanneer handhaaft de inspectie?

Wij treden handhavend op als: 

  • sprake is van schade of een aanmerkelijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt of patiënt;
  • patiënten/cliënten worden afgehouden van reguliere zorg. De inspectie beschouwt dit als een aanmerkelijke kans op schade;
  • alternatieve behandelaars duidelijk gevaarlijke apparatuur en middelen gebruiken; 
  • alternatieve behandelaars voorbehouden handelingen uitvoeren of een misleidende titel voeren als ze niet BIG-geregistreerd zijn. De inspectie kan hier voor een boete opleggen.