Immucor GTI Diagnostics, Inc., EU FA 23-02 - FA-WKS-23-001, Lifecodes HLA-DQA1.B1 SSO Typing Kit

Immucor GTI Diagnostics, Inc heeft vastgesteld dat de ingestelde drempelwaarde voor LIFECODES HLA-DQA1/B1 SSO-typeringssetsonde DQA207 partij 3012778 kunstmatig verhoogd was.Dit kan resulteren in een fout-negatieve toewijzing voor sonde DQA207.
 

Fabrikant: Immucor GTI Diagnostics, Inc.
Europees vertegenwoordiger: Immucor Medizinische Diagnostik GmbH
Product: Lifecodes HLA-DQA1.B1 SSO Typing Kit 
Datum FSN: 02-05-2023

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.