Fritz Stephan GmbH, QS.19-14257, Sophie

Met veiligheidswaarschuwing QS.17-14211 hebben we u geïnformeerd over het risico van het overvullen van de bevochtiger door een verkeerd geplaatste bijvulslang.

Fabrikant: Fritz Stephan GmbH
Product: Sophie
Datum FSN: 17-01-2023

Waarschuwing van de fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.