Etac A/S, INC2206-2_FSCA, Molift

Etac A/S heeft van de markt vernomen dat er een risico bestaat dat de Molift-snelkoppeling die op onze Molift Air-tilvoorzieningen is gemonteerd, losraakt. 

Fabrikant: Etac A/S
Product: Molift
Datum FSN: 19 September 2022

Waarschuwing van de fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.