Abbott, Clip Delivery System September 08, 2022, MitraClip- en TriClip- Delivery System(s)

Het hogere aantal meldingen betreft clips waarbij het niet mogelijk is de ‘definitieve armhoek te bepalen’ (EFAA, Establish Final Arm Angle) en voor voorvallen waarbij een ‘clip opengaat terwijl vergrendeld’ (COWL, Clip Opening While Locked). 

Fabrikant: Abbott Vascular
Product: MitraClip- en TriClip- Delivery System(s)
Datum FSN: 8 September 2022

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.