Medtronic B.V., FSN-FA1225 Phase II, Medtronic Cobalt XT™, Cobalt™ and Crome™ Implantable Cardioverter Defibrillators (ICDs) and Cardiac Resynchronization Therapy Defibrillators (CRT-Ds)

A software release for CareLink™ SmartSync™ Device Managers (SmartSync) is now available for installation onto all SmartSync tablets. The software will deploy a device update to Cobalt and Crome implantable cardioverter defibrillators (ICDs) and cardiac resynchronization therapy defibrillators (CRT-Ds) to prevent the potential for an  intermittent, second-phase Short Circuit Protection (SCP) event during high-voltage (HV) therapy delivery. 
 

Fabrikant: Medtronic B.V.
Product: Medtronic Cobalt XT™, Cobalt™ and Crome™ Implantable Cardioverter Defibrillators (ICDs) and Cardiac Resynchronization Therapy Defibrillators (CRT-Ds)
Datum FSN: 27 juli 2022

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.