GE Healthcare FMI 85465 - (Centricity) Universal Viewer

Afstands- en oppervlaktemetingen kunnen onnauwkeurige meetwaarden weergeven door te hoge waarden (gemeten grootte is groter dan werkelijke grootte) als een onderzoek wordt gestart met Global Stack Viewport op Centricity Universal Viewer en Universal Viewer.

Fabrikant: GE Healthcare
Product: Centricity Universal Viewer
Datum FSN: 26-7-2022

Waarschuwing van fabrikant

Dit bericht is een waarschuwing van de fabrikant. Na het op de markt brengen van een medisch hulpmiddel is de fabrikant verplicht het hulpmiddel te volgen en waar nodig te verbeteren. Wanneer sprake is van een risico voor de gebruiker moet de fabrikant actie ondernemen. De fabrikant informeert gebruikers en de inspectie over deze actie met een waarschuwing (Field Safety Notice). Zie ook waarschuwingen medische hulpmiddelen. Dit hoort bij het toezicht op medische technologie.